Institutioner

I Øsby finder du en lang række institutioner.

Øsby skole og børnecenter

Øsby Skole- og Børnehus er et samlet pædagogisk tilbud for de første 12 år af børnenes liv.
Vi bestræber os på en sammenhængende pædagogik gennem hele forløbet, der udvikler barnets forståelse af sig selv og dets rolle i samspillet med andre. Gennem leg og læring dannes vi som hele mennesker med rødder i det lokale og mod på det globale. Vi vægter et højt faglig niveau og lader ikke nogen i stikken. Natur og bevægelse er vigtige pejlemærker for os. Vi respekterer både åndens og håndens arbejde og ser mennesket som et skabende væsen, der snart finder på nyttige ting og snart hengiver sig til kunsten. Øsby Skole- og Børnehus er et trygt sted, hvor børnene og deres familier kender hinanden og hvor personalet udgør et samlet hele, uanset funktion i huset.

Øsby Kirke

Øsby kirke er bygget i 1500-tallet, men den første kirke på stedet går tilbage til 1200-tallet.
Vores vision for Øsby kirke er: et menighedsliv i fornyelse og vækst, med en nutidig formidling af det kristne budskab og den kristne tradition, gennem en åben og imødekommende kirke, der tager socialt ansvar og skaber medejerskab i lokalsamfundet og er en god arbejdsplads for sine ansatte.

Øsby plejecenter

Øsby Plejecenter er kommunens mindste plejecenter 21 lejligheder fordelt i tre etager .
Plejecenteret har som målsætning at tilbyde et højt sygeplejefagligt niveau, et rigt varieret udbud af aktiviteter, et rart sted at bo, et godt samarbejde mellem personale, beboere og pårørende og et godt arbejdsmiljø og en god personalepleje.

Øsby vandværk

Øsby-Årøsund Vandværk står for at levere rent drikkevand til dig og din familie i kommunen eller i området hvor forsyningen dækker.

Vandværket har tre boringer, som er placeret omkring vandværkets bygning på Øsbygade 87. Al vandet pumpes fra disse boringer, som har en dybde på 55 meter. Læs mere om vandværket her