Foreninger

Foreningslivet er rigt og byder på aktiviteter for hele familien.

Øsby og omegns beboerforening

Øsby og omegns beboerforening er tovholder på en række forskellige aktiviteter i Øsby og omegn.
Foreningen afholder selv eller sammen med andre lokale aktører forskellige aktiviteter. Desuden arbejder vi for at øge kendskabet til området udenfor Øsby og omegn.

Øsby idræts forening

Øsby Idræts Forening (ØIF) tilbyder mange forskellige sportslige aktiviteter.

ØIF er en bredde-idrætsforening bestående af syv udvalg, der udelukkende bygger på frivillighed og har fokus på at være en aktiv medspiller i lokalsamfundet og er sit ansvar bevidst om at skabe rammer, som fremmer tryghed i et socialt fællesskab for alle aldersgrupper, samt give mulighed for at udvikle sig inden for de sportslige aktiviteter.

Læs mere på www.øsby-if.dk

Øsby TROP

Øsby Trop er en af områdets største spejdertropper med over 50 børn og unge spejdere.

Facebook Øsby Trop – Tryk her